More Website Templates @ TemplateMonster.com | Zerotheme.com

One-Day Trip

ทิฟฟานี่ โชว์ Tiffany’s Show Pattaya
ทิฟฟานี่ โชว์ โชว์สาวประเภท2 เป็นคณะแรกของประเทศไทย เดิมอยู่พัทยาใต้โดยการรวมตัวทั้งหมด 3 คน ในงานเลี้ยงสังสรรค์ยามค่ำคืน ต่อมาเรื่อยๆ จนได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และได้มีการขยับขยายปรับปรุง จนมีขนาดใหญ่และได้ย้ายมาอยู่พัทยาสาย2 จนถึงปัจจุบันนี้

อัตราค่าบริการ
ที่นั่ง คนไทย มาตรฐาน ราคาปกติ 500 บาท


การเดินทาง
รถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) มุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี เมื่อเข้าเขตเทศบาลเมืองพัทยาให้เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยากลาง ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านแยกตัดกับถนนพัทยาสาย 3 แล้วจึงไปเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกเข้าสู่ถนนพัทยาสาย 2 ขับรถตรงไปเรื่อยๆ จะพบกับทางเข้าลานจอดรถของ ทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา (Tiffany’s Show Pattaya) อยู่ด้านขวามือ นอกจากรถส่วนตัวแล้วยังมีรถ Shuttle Bus & Private Bus “อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา (Alcazar Cabaret Pattaya)” เป็นการจัดบริการรถบัสรับ – ส่งให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งเข้าพักแรมอยู่ตามรีสอร์ท/โรงแรมต่างๆเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสถานที่จอดรถซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งปัญหารถติดในเขตเมืองพัทยา โดยคิดอัตราค่าบริการตามข้อมูลในตารางทางด้านล่างต่อไปนี้

วิธีการจองทัวร์และชำระเงิน
1.สำรองบัตรชมการแสดงทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา (Tiffany's Show Pattaya) ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน ในช่วงวันทำการปกติ (และล่วงหน้าอย่างน้อย 10 - 14 วัน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล)
2.โทรศัพท์เช็คที่ว่างบัตรชมการแสดงทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา (Tiffany's Show Pattaya)ตามเบอร์
3.หลังจากนั้นกรุณาชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามที่นั่งซึ่งได้สำรองไว้ ภายใน 48 ชม. โอนเงินตามเลขที่บัญชีได้เลย
4.หลังจากทำรายการแล้วให้โทรแจ้งกลับมาทางเบอร์เดิม หากตรวจสอบเรียบร้อย ท่านจะได้รับใบจองและนำใบจองไปยื่นที่เคาเตอร์ได้เลย


* Private Bus สามารถจุผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 คน/คัน
* ทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา (Tiffany’s Show Pattaya) ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรถรับ – ส่งผู้โดยสารเฉพาะโรงแรม/รีสอร์ทที่พนักงานขับรถรู้จักเท่านั้น

รถเริ่มต้นออกรับนักท่องเที่ยว 1 ชม. ก่อนการแสดงแต่ละรอบ โดยรถจะจอดรอนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต้อนรับของโรงแรม/รีสอร์ทแต่ละแห่งไม่เกิน 10 นาที (พนักงานประจำรถของทิฟฟานี่ โชว์ พัทยาจะติดต่อประสานงานกับพนักงานแผนกต้อนรับของทางโรงแรม/รีสอร์ทซึ่งท่านพักอยู่ เพราะฉะนั้นกรุณาแจ้งให้พนักงานแผนกต้อนรับของทางโรงแรม/รีสอร์ททราบล่วงหน้าว่าจะมีรถจากทิฟฟานี่ โชว์ พัทยาไปรับด้วยค่ะ)