More Website Templates @ TemplateMonster.com | Zerotheme.com

One-Day Trip

อัลคาซ่าร์ โชว์
การแสดงโชว์คาบาเร่ต์ ที่มีขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ แสง สี เสียง และนักแสดงเพียง 100 ชีวิต นักแสดงเป็นสาวประเภทสอง ซึ่งจากครั้งแรกบรรจุคนได้เพียง 350 ที่นั่ง ซึ้งภายหลังมีการปรับปรุง และขยายเพิ่มขึ้นจนตอนนี้สามารถบรรจุคนได้ถึง 1,000 คนต่อรอบการแสดง และเป็นที่รู้จักดีโดยเฉพาะชาวพัทยา และคนทั่วโลกได้ดีในด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังทำรายได้ได้ดีมากต่อประเทศ

อัตราค่าบริการ
ที่นั่ง คนไทย ราคา400บาท
สามารถเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัย เปิดแสดงทุกวันๆละ 4 รอบ คือ 17:00น., 18:30น., 20:00น., 21:30น. แต่ละรอบใช้เวลาแสดงประมาณ 70 นาที


การเดินทางสู่อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา
ทางรถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) มุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี เมื่อเข้าเขตเทศบาลเมืองพัทยาให้เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยาเหนือ ตรงไปผ่านวงเวียนปลาโลมาเข้าสู่ถนนเลียบชายหาด จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย 5 ของถนนเลียบชายหาดทะลุมายังถนนพัทยาสาย 2 (เป็นถนนซึ่งเดินรถได้ทางเดียวค่ะ) “อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา (Alcazar Cabaret Pattaya)” จะตั้งอยู่บนฝั่งขวามือของถนนสายนี้ นอกจากรถส่วนตัวแล้วยังมีรถ Shuttle Bus & Private Bus “อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา (Alcazar Cabaret Pattaya)” เป็นการจัดบริการรถบัสรับ – ส่งให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งเข้าพักแรมอยู่ตามรีสอร์ท/โรงแรมต่างๆเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสถานที่จอดรถซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งปัญหารถติดในเขตเมืองพัทยา โดยคิดอัตราค่าบริการตามข้อมูลในตารางทางด้านล่างต่อไปนี้


Private Bus สามารถจุผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 คน/คัน

หมายเหตุ : “อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา (Alcazar Cabaret Pattaya)” ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรถรับ – ส่งผู้โดยสารเฉพาะโรงแรม/รีสอร์ทที่พนักงานขับรถรู้จักเท่านั้น