More Website Templates @ TemplateMonster.com | Zerotheme.com

One-Day Trip

ล่องเรือ เที่ยวอยุธยา วันเดียว เรือริเวอร์ซันครูส
ทัวร์อยุธยาวันเดียว ล่องเรือสำราญหรู สัมผัสบรรยากาศกรุงเก่า ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เที่ยวประวัติศาสตร์เก่า อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เครื่องดื่ม บนเรือ เส้นทางการเดินทาง โดยเริ่มเดินทางโดยรถ และล่องเรือกลับ

โปรแกรมท่องเที่ยว
07.30 น. มุ่งหน้าสู่อยุธยาด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP
09.00 น. ถึงอยุธยา เที่ยวชมพระราชวังบางปะอิน หรือพระราชวังฤดูร้อน เดิมเรียกว่าเกาะเลน เคยใช้เป็นที่เสด็จ ประพาสของกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
10.30 น. เข้าสู่เมืองอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยเป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี ชมสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างในสมัยก่อนที่เหลือเพียงซากปรักหักพัง
วัดมหาธาตุ - มีอายุยาวนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์จิตใจของคนในสมัยก่อน แต่เมื่อเกิดสงครามระหว่างไทยกับพม่า วัดนี้จึงถูกทำลายไป วัดนี้เป็นที่สถิตของพระบรมสารีกธาตุของพระพุทธเจ้า
วัดหน้าพระเมรุ – เป็นวันเดียวที่ยังคงสภาพเดิมได้สมบูรณ์ที่สุดในสมัยสงคราม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งของกองกำลังสงคราม โดยพระพุทธรูปได้ทรงเครื่ององค์ใหญ่มีความงดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินสีเขียวอายุนับพันปี
วัดโลกยสุทธาราม – หรือวัดพระนอน สันนิษฐานว่าว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางไสยาสน์ ทีมีขนาดใหญ่ที่สุดของอยุธยา โดยมีความยาวถึง 42 เมตร พระกรหนุนพระเศียรที่รองรับด้วยดอกบัวปูนปั้นแทนเขนยที่มักเห็นกันอยู่ทั่วไป พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก ตั้งอยู่ด้านหลังวัดภายในวิหารที่ได้ชำรุดลงไป
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน มุ่งหน้าสู่ท่าลงเรือ ริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ วัดช่องลม พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ผลไม้ ขนมหวาน ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการชา กาแฟ ภายในห้องรับรองที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือด้านบนเป็นชั้นดาดฟ้า ที่สามารถรับลมธรรมชาติ จากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่เมือง จะผ่านพระราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณ พระปรางค์วัดอรุณ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานีเก่า และย้านมาสร้างใหม่เป็นกรุงธนบุรี
15.45 น. ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ส่งคณะด้วยความประทับใจ

ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,900 บาท
เด็กท่านละ 1,600 บาท ราคาเด็กต้องมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ฟรีสำหรับเด็ก 3 ขวบ

อัตรานี้รวม
- เที่ยวอยุธยาโดยรถโค้ชปรับอากาศ
- อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ นานาชาติบนเรือ
- ชาและกาแฟ
- ล่องเรือเจ้าพระยา
- ไกด์ภาษาอังกฤษ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม